Tēmu izklāsts

 • Kā organizēt mācības pieaugušajiem

   

  Kursu datumi

  3. marts - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis: pilnveidot dalībnieku kompetenci pieaugušo izglītošanas procesā.
  Programmā iekļautie temati:

  • ieskats pieaugušo pedagoģijā,
  • pieaugušo izglītības procesa plānošana un organizēšana,
  • saskarsmes specifika un nodarbību vadītāja loma pieaugušo izglītības procesā,
  • mācīšanās veidi,
  • interaktīvās mācību metodes darbā ar pieaugušajiem,
  • ieskats IT un e-mācību vides jeb attālinātās mācīšanās iespēju izmantošanā pieaugušo izglītībā.

  Stundu skaits

  12 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki, iegūs izpratni par to kā mācās pieaugušie. Iegūs zināšanas par pieaugušo izglītības procesa plānošanu un organizēšanu, kā arī par saskarsmes specifiku un nodarbību vadītāja lomu pieaugušo izglītības procesā. Uzzinās pieaugušo pasniedzēja daudzās lomas un kādi ir galvenie mācību principi pieaugušo pedagoģijā. Gūs ieskatu mācību metožu klasifikācijā un izmantošanas mērķos. Praktiski darbojoties, apgūs dažādas interaktīvās mācību metodes, kas izmantojamas darbā ar pieaugušajiem. Padziļinās izpratni par IT un e-mācību vides un attālinātās mācīšanās iespēju izmantošanā pieaugušo izglītotāja darbā.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Interese par pieaugušo izglītošanu, datorprasmes

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Interaktīva lekcija, virzīta saruna, diskusijas, darbs grupās, prāta vētra, pāru darbs, individuāls darbs, problēmsituāciju analīze, lomu spēle, e-vide u.c.

  Lektore

  Inguna Arāja, profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv  
  tālr. 67806129

 • 1.temats

  Ieskats pieaugušo izglītībā un pieaugušo pedagoģijā

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • 2.temats

  Mācīšanās veidi un mācīšanās stili

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • 3.temats

  Saskarsmes specifika un nodarbību vadītāja lomas pieaugušo izglītības procesā

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • 4.temats

  Pieaugušo izglītošanas procesa plānošana un organizēšana

   

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • 5.temats

  Mācību metodes darbā ar pieaugušajiem

   

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • 7.temats

  Pašizglītībai

   

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam