Tēmu izklāsts

 • E-vides "Moodle" un interaktīvās tāfeles iespēju izmantošana mācību procesā (20 stundas)

                

  Programmas mērķis: pilnveidot Mācību centra lektoru zināšanas un prasmes e-mācību vides “Moodle” un interaktīvās tāfeles izmantošanā, kā arī veicināt šo tehnoloģiju lietošanu mācību procesā.

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki pilnveidos izpratni par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā un e-mācībām kā mūsdienīgu, laikmetam atbilstošu izglītības veidu. Lektori iegūs zināšanas un apgūs prasmes e-kursu veidošanā “Moodle” vidē, kā arī darbam ar interaktīvo tāfeli. Nodarbību laikā dalībnieki praktiski izveidos sava mācību kursa e-vides saturu vietnē “macies.lnb.lv”.

         

  Elektroniskā formā līdzi uz nodarbību jāpaņem:

  1) sava iespējamā kursa programmu vai anotāciju, vai tematu plānojumu,

  2) materiālus, ko izmantosiet e-kursa satura veidošanā:

  • savas tēmas/kursa PowerPoint prezentāciju,
  • Word vai Excel dokumentus,
  • PDF dokumentu,
  • 3 attēlus,
  • 2 interneta saites.

  Lai sagatavotos diskusijai, noskatīties 1.tēmas 2 video: "Izmantosim video, lai jaunradītu izglītību" un "Ko varam mācīties no tiešsaistes izglītības" un izpildīt 1.tēmas patstāvīgo darbu pirms kursiem!

  Veikt pašreģistrāciju kursa e-mācību vietnē http://macies.lnb.lv.

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 1.tēma IKT mācību procesā - nepieciešamība un izaicinājumi

                    
   • Izaicinājumi izglītībā 21.gadsimtā
   • IKT loma mācību procesā
   • E-mācības un to iespējas
   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 2.tēma. E-vides "Moodle" uzbūve

   • Sākumlapa
   • Bloki
   • Navigācija
   • Kursa saturs, kursa lapa
   • Dalībnieka profils un lomas
   • Saziņa ar kursa dalībniekiem

   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 3.tēma. E-kursa administrēšana kursa līmenī

   • Kursa rediģēšana
   • Kursa iestatījumi
   • Lietotāji. Dalībnieki
   • Jautājumu banka
   • 4.tēma. E-kursa rediģēšana

    Šis ir sadaļas kopsavilkums. Šajā vietā sadaļas teksts ir redzams un lasāms viesim. Te var veidot tēmas secinājuma daļu, piemēram:

    • Kursa tēmas,
    • Resursi
    • Aktivitātes
    Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
   • 5.tēma. Testa veidošana

   • 6.tēma. Atgriezeniskā saite

    • Gatavā aktivitāte "Anketa"
    • Tēmu skaits kursā
    • Pašreģistrācija
    • Testa rezultāti, labošana
    Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
   • 7.tēma. Interaktīvās tāfeles iespēju izmantošana mācību procesā

              
    • Interaktīvo tāfeļu veidi un to izmantošanas priekšrocības
    • Interaktīvās tāfeles rīkjoslas funkcionalitāte
    • Rakstāmrīka darbības principi un tā praktiska lietošana
    • Programmatūras "Panaboard Book izmantošanas iespējas materiālu sagatavošanā
    • PowerPoint rīkjoslas funkcionalitāte un interaktīvās tāfeles mijiedarbība

    • Ieskaites obligātie elementi

     Jūsu izveidotajā E-kursā jābūt:

     1. Savā profilā pievienots foto

     2. Tēmas nosaukums (vismaz 2 tēmas)

     3. Pievienots attēls ("Kopsavilkuma ilustrēšana ar attēlu")

     4. Pievienots pdf fails

     5. Pievienota PowerPoint prezentācija (ar vismaz 3 slaidiem)

     6. Pievienota PowerPoint prezentācija kā pdf fails

     7. Pievienotas vismaz 2 interneta saites divos dažādos veidos

     8. Padarīt dalībniekiem neredzamu kādu tēmu vai materiālu ("aizvērt actiņu")

     9. Vismaz viens nosaukums vai pievienotais fails novietots pa labi

     10. Pievienots tests