Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Metodes un paņēmieni veiksmīgam darbam ar pieaugušo auditoriju

  Kursu datumi

  5. un 12.oktobris - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmā iekļautas šādas tēmas:

  • pieaugušo pedagoģijas pamatprincipi,
  • pieaugušo pedagoga mācību filozofija,
  • pozitīvas saskarsmes nozīme pieaugušo auditorijā veiksmīga mācību rezultāta sasniegšanā,
  • mācību metodes, to klasifikācija, izmantojuma mērķi un uzdevumi,
  • interaktīvo mācību metožu praktiska pielietošana nodarbību vadītāja darbā.

  Stundu skaits

  12 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki padziļinās izpratni par galvenajiem mācību principiem pieaugušo pedagoģijā. Iegūs zināšanas un izpratni par pozitīvas saskarsmes veidošanas nozīmīgumu un specifiku. Padziļinās zināšanas mācību metožu izvēlē gan pēc praktiskiem, gan teorētiskiem apsvērumiem. Iegūs zināšanas par interaktīvajām mācību metodēm un to pielietojamības mērķiem un uzdevumiem. Dalībnieki praktiskās nodarbībās apgūs interaktīvās mācību metodes, kas var veicināt veiksmīgu darbu ar pieagušo auditoriju. Kursu dalībnieki padziļinās priekšstatu par mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanu lektora darbā, piemēram, par e-mācību vides „Moodle” un interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējām.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Ieteicams iepriekš apgūt kursus „Kā organizēt mācības pieaugušajiem”, interese par pieaugušo izglītošanu, datorprasmes

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Bagātinātā lekcija, virzīta saruna, diskusijas, patstāvīgais darbs e-mācību vidē, dažādas interaktīvās mācību metodes

  Lektore

  Inguna Arāja, profesionālais maģistra grāds pedagoģijā, LNB Kompetenču attīstības centra izglītības eksperte

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēka
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 1.tēma

   Pieaugušo pedagoģijas pamatprincipi

   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 2.tēma

   Pozitīvas saskarsmes nozīme pieaugušo auditorijā veiksmīga mācību rezultāta sasniegšanai

   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 3.tēma

   Mācību metožu un paņēmienu klasifikācija, izmantojuma mērķi un uzdevumi

   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 4.tēma

   Metodes un paņēmieni veiksmīgam darbam ar pieaugušo auditoriju

   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
  • 6.tēma

   Materiāli pašpilnveidei

   Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam