Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Stress un profesionālā izdegšana

  Kursa datumi

  3. jūnijs - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis: pilnveidot zināšanas par  stresu un profesionālo  izdegšanu, apgūt prasmes to  mazināšanai.

  Programmā iekļautie temati:

  • stress tā veidi un cēloņi,
  • stresa pazīmes un sekas,
  • personīgo stresoru noteikšana,
  • stresa pārvarēšana,
  • profesionālā izdegšanas komponenti,
  • profesionālā izdegšanas individuālie un organizācijas faktori,
  • profesionālās izdegšanas profilakses metodes. 

  Stundu skaits

  6 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki, pilnveidos zināšanas par  stresu un profesionālo  izdegšanu, apgūs prasmi  noteikt personīgos stresa cēloņus, analizēt profesionālās izdegšanas faktorus un izstrādās stratēģiju stresa pārvarēšanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Vispārīga izpratne par stresu un profesionālo izdegšanu

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Lekcija, praktiskais darbs, darbs grupās, situāciju analīze.

  Lektors

  Andrejs Zagorskis, Mag. Psih.

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam