Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Pozitīvās domāšanas stratēģija mūsdienīgā saskarsmē

  Kursa datums

  2015. gada 9. septembris - Pieteikties

  Mērķa auditorija

   Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis:  apgūt pozitīvas domāšanas  stratēģijas izmantošanai saskarsmē.
  Programmā iekļautie temati:

  • stereotipiskā domāšana un aizspriedumi
  • stereotipu nozīme saskarsmē
  • dzīves scenāriju nozīme saskarsmē
  • pozitīvās domāšanas būtība un tās elementi
  • pozitīvās domāšanas stratēģija saskarsmē

  Stundu skaits

  6 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki pilnveidos zināšanas par stereotipu  veidiem  un  aizspriedumiem, noskaidros stereotipu ietekmi uz saskarsmi,  apgūs prasmi analizēt stereotipus un veidos izpratni par dzīves scenāriju nozīmi saskarsmē. Papildinās zināšanas par  pozitīvās domāšanas pamatelementiem un būtību. Apgūs prasmi pozitīvas domāšanas  stratēģijas izmantošanai saskarsmē.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Vispārīga izpratne par stereotipiem saskarsmē un pozitīvās domāšanas būtību

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Lekcija, praktiskais darbs, darbs grupās, situāciju analīze

  Lektors

  Andrejs Zagorskis, Mag. Psych.

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam