Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti

  Norises datumi

  Mērķa auditorija

  Bibliotēku, muzeju un arhīvu darbinieki

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis ir sniegt priekšstatu un izpratni par digitalizācijas projektu veidiem: digitālajām izstādēm, digitālajām kolekcijām un digitālajām bibliotēkām.

  Mācību procesā tiks noskaidroti digitalizācijas ilgtermiņa saglabāšanas uzdevumi un digitalizācijas projektu galvenie soļi.
  Programmā iekļautie temati:

  • Digitalizācijas projektu veidi;
  • Digitalizācijas projektu uzdevumi;
  • Digitalizācijas process, jēdzieni un pamatprincipi;
  • Digitalizācijas labā prakse;
  • Galvenie digitalizācijas kvalitāti raksturojošie parametri;
  • Datu ilgtermiņa saglabāšana.

  Stundu skaits

  4 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki spēs atšķirt digitalizācijas projektu veidus un noteikt, kādā situācijā katrs no tiem ir piemērotākais. Kursu dalībnieki zinās svarīgākos digitalizācijas jēdzienus, digitalizācijas principus un pratīs noteikt digitalizācijas kvalitātes kritērijus populārākajiem dokumentu veidiem: attēliem, teksta dokumentiem, skaņu ierakstiem, kā arī iegūs izpratni par kopējo digitalizācijas procesu un galvenajiem digitalizācijas posmiem.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Vispārējas datorprasmes

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Lekcija, diskusija

  Lektors

  Artūrs Žogla, Mg. sci. comp.

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

 • Tēma 1

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 2

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 3

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam