Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Excel pamati

  Norises datumi

  10., 16. decembris - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis: apgūt MS Excel darbības pamatprincipus un gūt praktiskas iemaņas darbam ar MS Excel.

  Programmā iekļautie temati:

  • MS Excel darbgrāmatas pārvaldīšana
  • Izklājlapu noformēšana, darbības ar šūnām
  • Darbības ar formulām un funkcijām
  • Diagrammu izveide un pielāgošana
  • Darba lapu sagatavošana izdrukai

  Stundu skaits

  14 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes) 12 kontaktstundas,

  2 stundas patstāvīgais darbs

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki iegūs izpratni par MS Excel darbības pamatprincipiem un praksē pielietojamas zināšanas darbam ar MS Excel.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Datorprasmes lietotāja līmenī, vēlama neliela pieredze darbā ar MS Office programmām.

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Lekcija, praktiskais darbs

  Lektors

  Jānis Kosītis, Bc.soc.zin., LNB Mācību centra mācību koordinētājs

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

 • MS Excel darbgrāmatas pārvaldīšana

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Izklājlapu noformēšana, darbības ar šūnām

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Darbības ar formulām un funkcijām

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Diagrammu izveide un pielāgošana

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Darba lapu sagatavošana izdrukai

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam