Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Bibliotēkas mārketings modernā sabiedrībā

  Norises datumi

  2. oktobris - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Bibliotekāri

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis ir iepazīstināt ar modernā mārketinga rīkiem, sniedzot gan teorētiskas zināšanas, gan apskatot dažādus praktiskus piemērus.

  Programmā iekļautie temati:

  -        Mārketings;

  -        Mārketinga stratēģija un stratēģijas plānošana;

  -        Sociālie mediji;

  -        Sociālo mediju kampaņas;

  -        Labākie piemēri

  Stundu skaits

  8 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, bibliotekāri iegūs zināšanas par modernā mārketinga rīkiem un to pielietojumu bibliotēkas darbā. Kursā apskatītie temati un piemēri palīdzēs ieviest un plānot dažādas bibliotēkas aktivitātes.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Dalībniekiem jābūt gataviem līdzdarboties

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Lekcija, saruna/diskusija, darbs grupās

  Lektore

  Linda Jegorova, Mg. sc. soc., Galvenais bibliogrāfs, LNB Uzziņu un informācijas centrs

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

 • Tēma 1

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 2

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 3

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 4

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam