Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Tika, tika, stilistika

  Norises datumi

  24. novembris - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis ir pilnveidot latviešu valodas zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas latviešu valodas stilistikas jautājumos.

  Programmā iekļautie temati:

  • Valodas mainība un attīstība;
  • Dažādu vārdšķiru un sintaktisko konstrukciju gramatiski stilistiskais lietojums;
  • Pieturzīmju stilistiskās funkcijas;
  • Lietišķā valodas stila morfoloģiskās, leksiskās un sintaktiskās  īpatnības;
  • Sintaktiski stilistiskās, leksikostilistiskās un gramatiski stilistiskās kļūdas.

  Stundu skaits

  8 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot  programmu, kursu dalībnieki pilnveidos un padziļinās latviešu valodas zināšanas, nostiprinās prasmi un attīstīs spēju lietot valodas līdzekļus atbilstoši saziņas situācijai un profesionālajai darbībai, nodrošinot latviešu valodas ortogrāfijas, interpunkcijas un stila normu ievērošanu.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Dalībniekiem jābūt gataviem līdzdarboties

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Mācību dialogs, darbs ar tekstu, vingrināšanās, frontālie jautājumi, darbs pārī, darbs grupā

  Lektore

  Jautrīte Ašurova, latviešu valodas skolotāja

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

 • Tēma 1

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 2

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 3

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam