Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Tika, tika, gramatika

  Norises datumi

  11. decembris - Pieteikties

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis ir pilnveidot un padziļināt zināšanas par  latviešu valodas sistēmu un nostiprināt prasmi lietot latviešu valodas līdzekļus.

  Programmā iekļautie temati:

  • Latviešu valoda mūsdienu multikulturālajā vidē;
  • Vārdšķiru gramatiskās kategorijas, to nozīme kulturālas runas un rakstu izveidē;
  • Sintaktiskās konstrukcijas un pieturzīmes vienkāršos teikumos;
  • Saliktu teikumu struktūra, lietojums un pieturzīmes saliktos teikumos;
  • Teksta plānošana un veidošana, novērtēšana, labošana un piemērotāko līdzekļu izvēle;
  • Sintaktiski stilistiskās, leksikostilistiskās un gramatiski stilistiskās kļūdas.

  Stundu skaits

  8 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Pilnveidotas un padziļinātas latviešu valodas zināšanas, pilnveidota prasme un veidota spēja kompetenti lietot latviešu literāro valodu ikdienas saziņā un darba procesā.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Dalībniekiem jābūt gataviem līdzdarboties

  Mācību procesa organizācija un metodes

  Mācību dialogs, darbs ar tekstu, vingrināšanās, frontālie jautājumi, darbs pārī, darbs grupā

  Lektore

  Jautrīte Ašurova, latviešu valodas skolotāja

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

 • Tēma 1

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 2

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Tēma 3

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam