Kompetenču attīstības centrs

Par mums


Latvijas Nacionālā bibliotēka ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (apliecība Nr. 3360300678).

Mūsu misija ir veicināt valsts bibliotēku sistēmas attīstību, celt bibliotēku un bibliotekāra profesijas prestižu un, veicinot bibliotēku darbinieku profesionalitāti, nodrošināt nozares kvalitāti un ilgtspēju. Lai ikviena Latvijas bibliotēka sniegtu kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus, būtu pārmaiņu virzītāja un Gaismas pils savā kopienā.

Kompetenču attīstības centrs (KAC) ir LNB Attīstības departamenta struktūrvienība. KAC īsteno akreditētas formālās programmas, kā arī projektus un dažāda apjoma neformālās izglītības programmas (kursus) publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām, kā arī starpnozaru speciālistiem un citiem interesentiem.

KAC īstenotās formālās programmas ir modulārā profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h) un profesionālās pilnveides izglītības programma “Bibliotēku zinību pamati” (160h). KAC veic arī ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu/eksamināciju bibliotekāra profesijas iegūšanai un sniedz atbalstu bibliotēkām izglītojošās darbības jautājumos.

Katru gadu KAC piedāvātajās izglītības programmās jaunas zināšanas un prasmes, attīstot gan profesionālās, gan vispārējās kompetences, apgūst ap 500 bibliotēku darbinieki un citi interesenti. KAC regulāri apzina Latvijas bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un mācību vajadzības, lai izstrādātu tām atbilstošu mācību piedāvājumu. Tādēļ mācību piedāvājums tiek regulāri papildināts un aktualizēts.

Mūsu prioritātes ir sadarbība, komunikācija, atbildība, kvalitatīvs mācību process un piedāvājums. Izglītības programmu pasniedzēji ir nozares speciālisti ar pieredzi attiecīgajā jomā, lielākoties praktiķi.

Sadarbība ar EPALE

2021. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka bija EPALE (Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma) partneris un pildīs reģionālā koordinatora pienākumus Rīgas reģionā.

EPALE ir Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts. Tā ir pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma un atvērta daudzvalodu e-kopiena izglītotājiem, mācību vadītājiem, pētniekiem, akadēmiķiem, pamatnostādņu veidotājiem un citiem, kas strādā pieaugušo izglītības jomā Eiropā.

Saules laiva

2020. gada 15. janvārī Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas ceļojošo balvu "Saules laiva 2019", kas novērtē institūcijas, kas strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā. Tas ir novērtējums, kuru ik gadu pasniedz mācību iestādei vai organizācijai, kas īstenojusi nemainīgi kvalitatīvu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu.LNB Kompetenču attīstības centra komanda un kontakti

Agnese Pašāne – Kompetenču attīstības centra vadītāja
agnese.pasane@lnb.lv
67806129


Dženija Dzirkale-Maļavkina – nozares izglītības speciāliste
dzenija.dzirkale@lnb.lv
67716054, 29490674


Viktorija Gramakova – nozares izglītības speciāliste
viktorija.aleksejeva@lnb.lv
67806129


Silvija Dzalbe – izglītības metodiķe
silvija.dzalbe@lnb.lv
67716054


Vita Juraga – nozares izglītības speciāliste
vita.juraga@lnb.lv
67806129

Pēdējās izmaiņas: Monday, 2022. gada 1. August, 09:54