Kompetenču attīstības centrs

Par mums

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (apliecība Nr. 3360300678). Kompetenču attīstības centrs (KAC) ir LNB Attīstības departamenta struktūrvienība.

KAC īsteno akreditētas formālās programmas, kā arī dažāda apjoma neformālās izglītības programmas (kursus) publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām, kā arī starpnozaru speciālistiem un citiem interesentiem. KAC īstenotās formālās programmas ir profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h) un profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (160h). KAC veic arī ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu/eksamināciju bibliotekāra profesijas iegūšanai un sniedz atbalstu bibliotēkām izglītojošās darbības jautājumos.

Katru gadu KAC piedāvātajās izglītības programmās jaunas zināšanas un prasmes, attīstot gan profesionālās, gan vispārējās kompetences, apgūst ap 550 bibliotēku darbinieki un citi interesenti. KAC regulāri apzina Latvijas bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un mācību vajadzības, lai izstrādātu tām atbilstošu mācību piedāvājumu. Tādēļ mācību piedāvājums tiek regulāri papildināts un aktualizēts.

Mūsu prioritātes ir sadarbība, komunikācija, atbildība, kvalitatīvs mācību process un piedāvājums.

Izglītības programmu pasniedzēji ir nozares speciālisti ar pieredzi attiecīgajā jomā, lielākoties praktiķi.

Sadarbība ar EPALE

2021. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka ir EPALE (Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma) partneris un pildīs reģionālā koordinatora pienākumus Rīgas reģionā.

EPALE ir Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts. Tā ir pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma un atvērta daudzvalodu e-kopiena izglītotājiem, mācību vadītājiem, pētniekiem, akadēmiķiem, pamatnostādņu veidotājiem un citiem, kas strādā pieaugušo izglītības jomā Eiropā.

Saules laiva

2020. gada 15. janvārī Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas ceļojošo balvu "Saules laiva 2019", kas novērtē institūcijas, kas strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā. Tas ir novērtējums, kuru ik gadu pasniedz mācību iestādei vai organizācijai, kas īstenojusi nemainīgi kvalitatīvu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu. 

LNB Kompetenču attīstības centra komanda un kontakti

 

Agnese Pašāne – Kompetenču attīstības centra vadītāja

agnese.pasane@lnb.lv

67806129

Dženija Dzirkale-Maļavkina – mācību koordinētāja

dzenija.dzirkale@lnb.lv

67716054, 29490674

Viktorija Aleksejeva – izglītības projektu vadītāja

viktorija.aleksejeva@lnb.lv 

67806129

Silvija Dzalbe – mācību koordinētāja 

silvija.dzalbe@lnb.lv 

67806129

Kontakti

Attīstības departaments

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mūkusalas iela 3, Rīga; LV - 1423, Latvija

Tālrunis: 67806129; e-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv

LNB atrašanās vieta kartē:

 

Pēdējās izmaiņas: Friday, 2021. gada 5. February, 09:52