Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bibliotēku zinību pamati" nodrošina teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību jauniem bibliotēku nozares darbiniekiem, kas sāks vai tikai nesen strādā skolas, publiskajā, zinātniskā vai speciālā bibliotēkā.

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, lai sekmētu izglītojamā sagatavotību bibliotēku darbības pamatprocesu pārvaldībai un bibliotekāra pienākumu profesionālai veikšanai.

Kursu dalībnieki pratīs apstrādāt dokumentus, sistematizēt krājumu, veidot bibliogrāfisko aprakstu, iegūs priekšstatu par krājuma inventarizāciju, pratīs sagatavot bibliotēku tās reģistrēšanai, pratīs norakstīt dokumentus, apgūs bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas veidus, pratīs meklēt informāciju, attīstīs saskarsmes prasmes klātienē un sniedzot pakalpojumus attālināti, apgūs darbu procesu izpētes un analīzes metodes, gūs priekšstatu par Latvijas bibliotēku politiku un normatīvajiem dokumentiem, bibliotēkas vadīšanas stilu, darbu plānošanu, zinās bibliotēkas publicitātes veidus, trenēs verbālo un ķermeņa valodu, pratīs vizuāli noformēt bibliotēkas vidi, pratīs iekārtot telpu atbilstoši funkcionālajām prasībām, iegūs izpratni par bibliotekāro ētiku.

Iepriekšējās izglītības prasības: vispārējā vidējā izglītība, cita profesionālā vidējā izglītība, augstākā izglītība citā nozarē.

Kontaktinformācija: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs, Mūkusalas ielā 3, 8.stāva 806.kab.. E-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv

Ar profesionālās pilnveides izglītības programmas akreditācijas lapu iespējams iepazīties šeit