Izlaist pieejamie kursi

Pieejamie kursi

Prakses dokumentācija.

Mērķis: sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, bibliotēku nacionālo un starptautisko sadarbību, starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumiem, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā un bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanā, sagatavot darbam ar sabiedrību.

Mērķis: veidot izpratni par bibliotēkas izglītojošās darbības lomu un nozīmi ikdienas darbā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par attīstības un pieaugušo psiholoģiju, pieaugušo pedagoģiju, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ar lasītājiem bibliotēkas informācijas pakalpojumu, informācijpratības un lasītpratības jomā un veidot izpratni par bibliotekāra lomu karjeras attīstības atbalsta komandā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas, uzraudzības, darba vides risku, pirmās palīdzības sniegšanā, analīzes un prognozēšanas jomās.

Prakses dokumentācija.

Mērķis: sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, bibliotēku nacionālo un starptautisko sadarbību, starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumiem, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā un bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanā, sagatavot darbam ar sabiedrību.

Mērķis: veidot izpratni par bibliotēkas izglītojošās darbības lomu un nozīmi ikdienas darbā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par attīstības un pieaugušo psiholoģiju, pieaugušo pedagoģiju, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ar lasītājiem bibliotēkas informācijas pakalpojumu, informācijpratības un lasītpratības jomā un veidot izpratni par bibliotekāra lomu karjeras attīstības atbalsta komandā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas, uzraudzības, darba vides risku, pirmās palīdzības sniegšanā, analīzes un prognozēšanas jomās.

Prakses dokumentācija.

Mērķis: sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, bibliotēku nacionālo un starptautisko sadarbību, starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumiem, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā un bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanā, sagatavot darbam ar sabiedrību.

Mērķis: veidot izpratni par bibliotēkas izglītojošās darbības lomu un nozīmi ikdienas darbā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par attīstības un pieaugušo psiholoģiju, pieaugušo pedagoģiju, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ar lasītājiem bibliotēkas informācijas pakalpojumu, informācijpratības un lasītpratības jomā un veidot izpratni par bibliotekāra lomu karjeras attīstības atbalsta komandā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas, uzraudzības, darba vides risku, pirmās palīdzības sniegšanā, analīzes un prognozēšanas jomās.

Prakses dokumentācija.

Mērķis: sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, bibliotēku nacionālo un starptautisko sadarbību, starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumiem, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā un bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanā, sagatavot darbam ar sabiedrību.

Mērķis: veidot izpratni par bibliotēkas izglītojošās darbības lomu un nozīmi ikdienas darbā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par attīstības un pieaugušo psiholoģiju, pieaugušo pedagoģiju, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ar lasītājiem bibliotēkas informācijas pakalpojumu, informācijpratības un lasītpratības jomā un veidot izpratni par bibliotekāra lomu karjeras attīstības atbalsta komandā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas, uzraudzības, darba vides risku, pirmās palīdzības sniegšanā, analīzes un prognozēšanas jomās.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēkas vadība"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēka un sabiedrība"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēkas krājuma pārvaldība"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēkas pakalpojumi"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēkas vadība"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēka un sabiedrība"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēkas krājuma pārvaldība"

ESF P1 - Priekšmets "Bibliotēkas pakalpojumi"

Kurss saturā ir ESF projekta 2019.gada jūnijā 4.kārtā apstiprinātajiem mācību dalībniekiem noderīga informācija par mācību līgumu, norisi, prasībām un kārtību, ar kuru jāiepazīstas pirms mācību sākuma Latvijas Nacionālās  bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā.

Kursa saturs paredzēts mācību pretendentiem līdz mācību sākumam 2019.gada 29.jūlijā. 

Lai ekrāna augšējā labajā stūrī varētu "Pieslēgties", ir jābūt izveidotam kontam - sekojiet instrukcijām uz ekrāna!

Ar izveidotu lietotājvārdu un paroli varat pieslēgties un pašreģistrēties, izmantojot no LNB Kompetenču attīstības centra mācību koordinētāja e-pastā saņemto pašreģistrācijas atslēgu.

Tehniskā instrukcija par nepieciešamo dokumentu pievienošanu (skat. nodaļu par darba lapu iesniegšanu 6.lpp.) lejupielādējama šeit.

Kursa materiāli 2019.gada 12.februāra mācību dalībiekiem. Dalībnieku pašreģistrācija ar atslēgu, ko saņem uz dalībnieka norādīto e-pastu.  

Dokumenti izmantošanai.