Par mums

Profesionālās tālākizglītības centrs “Latvijas Nacionālā bibliotēka” ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (reģistrācijas Nr. 3361302431).

Mūsu misija ir veicināt valsts bibliotēku sistēmas attīstību, celt bibliotēku un bibliotekāra profesijas prestižu un, veicinot bibliotēku darbinieku profesionalitāti, nodrošināt nozares kvalitāti un ilgtspēju. Lai ikviena Latvijas bibliotēka sniegtu kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus, būtu pārmaiņu virzītāja un Gaismas pils savā kopienā.

Kompetenču attīstības centrs (KAC) ir LNB Attīstības departamenta struktūrvienība. KAC īsteno akreditētas formālās izglītības programmas, kā arī izglītības projektus un dažāda apjoma neformālās izglītības programmas (kursus) publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām, kā arī starpnozaru speciālistiem un citiem interesentiem.

KAC īstenotās formālās programmas ir modulārā profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības" (960h) un profesionālās pilnveides izglītības programmas "Bibliotēku zinību pamati" (160h). KAC veic arī ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu/eksamināciju bibliotekāra profesijas iegūšanai un sniedz atbalstu bibliotēkām izglītojošās darbības jautājumos.

Katru gadu KAC piedāvātajās izglītības programmās jaunas zināšanas un prasmes, attīstot gan profesionālās, gan vispārējās kompetences, apgūst ap 500 bibliotēku darbinieki un citi interesenti. KAC regulāri apzina Latvijas bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un mācību vajadzības, lai izstrādātu tām atbilstošu mācību piedāvājumu. Tādēļ mācību piedāvājums tiek regulāri papildināts un aktualizēts.

Mūsu vērtības ir sadarbība, atbildība, attīstība un kvalitatīvs mācību process un piedāvājums. 

Izglītības programmu pasniedzēji ir nozares speciālisti ar pieredzi attiecīgajā jomā, lielākoties praktiķi.


LNB Kompetenču attīstības centra komanda un kontakti

Kompetenču attīstības centra vadītāja Agnese Pašāne

agnese.pasane@lnb.lv

67716054

Izglītības metodiķe Elīna Černavska

elina.cernavska@lnb.lv

67716054

Nozares izglītības speciālists Matīss Rihards Ikše

matiss.ikse@lnb.lv

67806129

Nozares izglītības speciāliste Vita Juraga

vita.juraga@lnb.lv

67806129

Nozares izglītības speciāliste Viktorija Gramakova

no 1.03.2024. ilgstošā prombūtnē

viktorija.gramakova@lnb.lv

67806129


laikalinija

Pēdējās izmaiņas: Tuesday, 2024. gada 7. May, 10:04