Projekti

Esam partneri VKKF atbalstītā projektā

2021.gada rudenī Latvijas Bibliotekāru biedrība, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (Bibliotēku attīstības centru un Kompetenču attīstības centru) īsteno projektu, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekts ir mācības tiešsaistē 42 bibliotēku direktoriem/vadītājiem programmā “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem” (24 akadēmiskās stundas). Tās ietver 3 tēmas: Bibliotēkas vadība nenoteiktības apstākļos; Statistikas un ietekmes datu izmantošana pierādījumos balstītu stāstu stāstīšanā; Bibliotēkas pakalpojumu menedžmenta un attīstīšanas pieredze Igaunijā.

Erasmus+ mobilitātes projekts "Andragoģija kā izaicinājums bibliotekāriem" ("Andragogy as a challenge for librarians") Nr. 2020-1-LV01-KA104-077190

Datums: 03.07.2020.

2020. gadā tika apstiprināts LNB izstrādātais Erasmus+ programmas projekts "Andragoģija kā izaicinājums bibliotekāriem", kura ietvaros tiek plānots piedalīties 7 dienu mācību kursos "Andragogy and Self-Directed Learning" ("Andragoģija un sevis vadīta mācīšanās") Barselonā, kurus organizē uzņemošā organizācija "Anatolia Education". Kopumā mobilitātē piedalīsies 6 LNB darbinieki no dažādiem departamentiem.

Mobilitātes projekta mērķi:

1) pieaugušo izglītotāju kompetenču pilnveide andragoģijas jomā;

2) mācību metožu un paņēmienu apgūšana andragoģijā;

3) zināšanu un prasmju apgūšana par mācību procesa organizēšanu pieaugušajiem.

Mobilitātes dalībnieku iegūtās kompetences tiks integrētas izglītojošās darbības pasākumos un, pamatojoties uz iegūtajām jaunajām zināšanām, tiks izstrādāts  jauns profesionālās pilnveides kurss bibliotekāriem andragoģijas jomā. Vienlaikus mobilitātes dalībniekiem ir potenciāls kļūt arī par konsultantiem dažādos pasākumos apgūto kompetenču nodošanai nozares kolēģiem Latvijā.

Projekta kopējais finansējums 14 976.00 EUR

Vairāk informācijas: viktorija.aleksejeva@lnb.lv

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 

Saite uz projekta tīmekļa vietni

Lasiet EPALE rakstā par programmas "Medicīnas informācijas pratība" aprobāciju. 

Datums: 31.05.2021

Izglītības programmas "Medicīnas informācijas pratība" (24h) aprobācija

No 24.05.2021 līdz 28.05.2021 LNB Kompetenču attīstības centrā (KAC) notika Erasmus+ projekta "Medicīnas informācija pratība" Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 ietvaros izstrādātās izglītības programmas "Medicīnas informācijas pratība" (24h) aprobācija. Izglītības programmā tika iekļauti trīs moduļi:

 • 1. modulis "Medicīniskās un veselības informācijas meklēšanas pamati" (8h);
 • 2. modulis "Speciālie veselības un medicīniskās informācijas resursi" (8h);
 • 3. modulis "Uz pierādījumiem balstīta medicīna" (8h).

Kopā piedalījās 32 dalībnieki no dažādām Latvijas bibliotēkām. Mācības notika attālināti. Mācībās tika ietverta gan teorētiskā daļa, gan vairāki informācijas meklēšanas praktiskie uzdevumi dažādās datubāzēs un pieredzes apmaiņa dalībnieku starpā. Tāpat tika izmantotas ZOOM aptaujas, lai atkārotu iepriekš apgūto un nostiprinātu zināšanas.
Kopumā novērtēšanas anketās dalībnieki akcentēja, ka ļoti noderēja mācībās sniegtā informācija un plāno to izmantot gan darba, gan personīgām vajadzībām. Lielākā daļa dalībnieku izteicās, ka noteikti dalīsies ar jauniegūtām zināšanām ar kolēģiem. Dalībnieki atzīst, ka mācību rezultātā varēs kvalitatīvāk meklēt un sniegt medicīnas informāciju bibliotēkas lietotājiem. Visi dalībnieki sekmīgi nokārtoja noslēguma testu un saņēma apliecības par dalību.
Projekta partneri līdz projekta beigām turpinās darbu pie izglītības programmas pilnveidošanas, ņemot vērā dalībnieku ieteikumus un priekšlikumus.
Izglītības programma "Medicīnas informācijas pratība" (24h) un to atsevišķie moduļi tiks iekļauti kursu īstenošanas grafikā KAC noteiktajā kārtībā.

EPALE raksts par aprobāciju

Datums: 06.05.2021

Pieteikšanās kursiem "Medicīnas informācijas pratība" (24h)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs izsludina pieteikšanos uz kursa “Medicīnas informācijas pratība” (24h) aprobāciju.  Dalība ir bezmaksas. 

Kursa ietvaros dalībnieki attīstīs savas informācijas meklēšanas prasmes.  Medicīnas informācijas pratības pārzināšana ir daļa no veselībpratības un palīdzēs orientēties tajā. Pratības uzlabošana palīdzēs saprast un sameklēt ticamākos resursus. Šī izglītības programma ir inovatīva un unikāla tieši veselībpratības jomā bibliotekāriem. To izstrādājušas un pasniegs RSU bibliotēkas speciālistes.

Primāri sagaidām dalībniekus, kuri plāno izmantot jauniegūtās zināšanas savā ikdienas darbā informācijas meklēšanā, kā arī dalīties un nodot zināšanas bibliotekāriem savā un citās bibliotēkās

Programmas īstenošanas grafiks:

Datums

Laiks

Tēma

24.05.2021

10:00-17:15

Medicīniskās un veselības informācijas meklēšanas pamati (8h)

26.05.2021

10:00-17:15

Īpaši veselības un medicīniskās informācijas resursi (8h)

28.05.2021

10:00-17:15

Uz pierādījumiem balstīta medicīna (8h)

Lūgums katram potenciālajam dalībniekam izsvērt dalību programmas aprobācijā un pārliecināties, vai šīs zināšanas ir nepieciešamas un vai esat gatavs nodot jauniegūtās zināšanas citiem bibliotekāriem.

Kursiem var pieteikties šeit. Papildus dalībniekam ir nepieciešams iesūtīt īsu motivācijas vēstuli uz e-pastu viktorija.aleksejeva@lnb.lv - kāpēc vēlaties apgūt kursu, kur un kā izmantosiet rezultātus. Pieteikšanās līdz 2021. gada 19. maijam.

Prasības dalībniekiem: labas angļu valodas prasmes, prasmes strādāt ar tulkošanas rīkiem, iemaņas strādāt ar datubāzēm, vēlme dalīties ar jauniegūtām zināšanām.

Mācības notiks attālināti ZOOM platformā. Par dalību tiks izsniegta apliecība. Vietu skaits ierobežots.

Kursa izstrāde un aprobācija norit Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta ietvaros “Medicīnas informācijas pratība” Nr. No 2019-1-LV01-KA204-060371.

Datums: 22.04.2021

Noslēgušās mācības “E-mācību vides Moodle lietošanas pamati”

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 ietvaros 2021. gada 21. aprīlī noslēdzās mācības programmā “E-mācību vides Moodle lietošanas pamati” (20h), kurā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotekāres praktiski mācījās par Moodle kursa izveidošanu, resursu un aktivitāšu pievienošanu tajā, tāpat apguva Moodle testa veidošanu un jautājumu formulēšanas teoriju. Mācības notika attālināti un programmas pasniedzēji bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra speciālistes.

Dalībnieces atzīst, ka mācībās ieguva daudz vairāk nekā gaidīja un darbojās ar lielu interesi. Mācību novērtējuma anketā dalībnieces atzīmēja, ka Moodle testu veidošana un jautājumu formulēšana bija vissarežģītākais, taču neskatoties uz to, visas dalībnieces sekmīgi noslēdza mācības, saņemot apliecību.

Jauniegūtās zināšanas RSU bibliotekāres pielietos programmas “Medicīnas informācijas pratība” (24h) aprobācijas procesā, pēc tam un arī ikdienā.

Datums: 24.03.2021

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 ietvaros 2021. gada 15. martā  RSU (Rīgas Stradiņa universitāte) bibliotekāres uzsāka mācības programmā “E-mācību vides Moodle lietošanas pamati” (20h), kuras turpināsies līdz 21. aprīlim. Mācībās RSU bibliotekāres praktiski apgūst, kā veidot Moodle kursu, kā to strukturēt un pievienot aktivitātes un resursus, kā veidot Moodle testus un uzdevumus.

Programmas mērķis: izveidot priekšstatu par Moodle darbības principiem un izmantošanas iespējām izglītības procesā, attīstīt prasmes veidot kursu, tēmas un to saturu, plānojot un īstenojot izglītojošās aktivitātes. Programmas pasniedzēji ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra speciālistes.

Mācības notiek e-mācību vidē Moodle https://macies.lnb.lv/?redirect=0 un attālināti ZOOM platformā.

Noslēgumā mācību dalībnieces veidos savu Moodle kursu, prezentēs to un sniegs atzinumus par citu mācību dalībnieku veidotajiem Moodle kursiem.

Iegūtās zināšanas RSU bibliotekāres izmantos projekta ietvaros izstrādātās mācību programmas “Medicīnas Informācijas pratība” aprobācijas procesā un pēc tā, kad šī programma tiks piedāvāta plašākai auditorijai.

Datums: 02.12.2020.

RSU bibliotekāres apgūst jaunas prasmes izglītības programmas “Medicīnas informācijas pratība” (24h) īstenošanai

No 30. novembra līdz 2. decembrim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotēkas darbinieces piedalījās 12 akadēmisko stundu attālinātajās mācībās “Diferencētās pieejas pieaugušo izglītības procesā”, apgūstot tēmas: lietišķās sarakstes etiķete komunikācijā, kreatīvā informācijas meklēšana mācību vajadzībām un praktiskās metodes darbam ar pieaugušo auditorijas grupām kultūrizglītībā. Mācību dalībnieces uzzināja par galvenajiem e-pasta etiķetes pamatprincipiem un to, kā veiksmīgi, korekti un ētiski komunicēt, izmantojot e-pastu, iepazinās ar 7 kreatīvām informācijas meklēšanas metodēm un uzzināja tādas metodes darbam ar auditoriju kā pašvadīta ekskursija, materiālu izpēte sadarbībā, interaktīva lekcija un praktisks darbs ar tematisko kolekciju.

Mācību dalībnieces atzinīgi novērtēja attālināto kursu “Diferencētās pieejas pieaugušo izglītības procesā”, piebilstot, ka jauniegūtā informācija noteikti noderēs profesionālajā darbā, kā arī projekta laikā, aprobējot projekta ietvaros izstrādāto mācību programmu “Medicīnas informācijas pratība” (24h).

Šī inovatīvā, starptautiskā, profesionālās pilnveides programma ir viens no projekta intelektuālajiem rezultātiem. Tā paredzēta ne tikai bibliotēku speciālistiem, bet arī veselības aprūpes nozares speciālistiem un pasniedzējiem medicīnas informācijas pratības jomā. Šo programmu plānots aprobēt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), aicinot Latvijas bibliotēku bibliotekārus piedalīties programmas aprobācijas procesā.

Daļa programmas ir paredzēta neklātienē, kuras laikā teoriju varēs apgūt ar LNB e-mācību platformas Moodle palīdzību. E-mācību vide tiks izmantota ne tikai neklātienes mācībām, kur tiks nodrošināta pieeja mācību materiāliem, bet arī dažādu uzdevumu (testu) izpildei, mājas darbu nodošanai, mācību sasniegumu novērtēšanai. Kopējais programmas ilgums ir 24 akadēmiskās stundas, kas sadalītas 3 dienās/daļās pa 8 akadēmiskām stundām:

 1. medicīniskās un veselības informācijas meklēšanas pamati;
 2. īpaši veselības un medicīniskās informācijas resursi;
 3. uz pierādījumiem balstīta medicīna.

Pieteikšanās programmai “Medicīnas informācijas pratība” (24h) tiks izsludināta 2021. gada martā. Lūdzu, sekojiet aktuālajai informācijai tīmekļa vietnē https://macies.lnb.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.

Datums: 19.06.2020.

Noslēgušās mācības "Andragoģijas pamati" (24h)

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 ietvaros  2020. gada 18. un 19. jūnijā  sekmīgi noslēdzās mācības “Andragoģijas pamati” (24h), kuru laikā RSU bibliotekāres apguva 4 tēmas:

 1.    Andragoģijas principi;
 2.    Izglītības programmas izstrāde;
 3.    Mācību metodes;
 4.    Metožu salīdzinošā analīze.

Mācības notika e-mācību vidēs https://macies.lnb.lv/?redirect=0 un http://go-andragogy.eu/, kā arī attālināti ZOOM platformā.

Kopumā mācību dalībnieces mācību programmu “Andragoģijas pamati” (24h) un savus mācību rezultātus vērtē ļoti labi un atzīst, ka mācību laikā apgūtais noteikti noderēs darbā.

Mācību noslēgumā mācību dalībnieces klātienē prezentēja savas idejas, kuras varētu īstenot izglītojošā darbībā.

Paldies par darbu un sadarbību!

Apsveicam ar sekmīgu mācību noslēgumu!

Apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371

Datums: 06.01.2020.

2019. gadā tika apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371, kurā Latvija Nacionalā bibliotēka darbojas kā partnerorganizācija.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmata), kura ir domāta pasniedzējiem, un mācību materiālus.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019 līdz 01.03.2022

Projekta dalībnieki:

1. Rīgas Stradiņa universitāte – koordinators, vadošais partneris

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka - partnerorganizācija

3. Lietuvas Veselības zinātnes universitāte – partnerorganizācija

4. Tartu Universitātes slimnīca - partnerorganizācija

5. Tallinas Universitāte - partnerorganizācija

Plānotie projekta rezultāti:

1) Inovatīva, starptautiska, profesionāla pilnveides programma;

2) Pasniedzējiem adresētie metodiskie materiāli un mācību materiāli.

Mērķauditorija:

 • bibliotēku speciālisti no publisko, skolu, koledžu, augstskolu un slimnīcu bibliotēkām;
 • veselības aprūpes nozares speciālisti, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām;
 • veselības zinātnes pasniedzēji, kurus interesē informācija studiju procesa nodrošināšanai;
 • Eiropas medicīnas informācijas speciālisti, kuri plāno izstrādāt un/vai pasniegt līdzīgas apmācības programmas.

Projekta kopējais finansējums 141 815.00 EUR

Vairāk informācijas: viktorija.aleksejeva@lnb.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

Projektā 2020.gadā LNB darba grupa (5 cilvēku sastāvā) veica modulārās profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” izstrādi un ieviešanu, tai skaitā tās atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai izvērtēšanu, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu.

2021.gadā LNB darba grupa (4 cilvēku sastāvā) izstrādā profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” eksāmena saturu un modulārās profesionālās izglītības programmas “Bibliotēku zinības” moduļu pārbaudījumu saturu.

Vairāk informācijas: agnese.pasane@lnb.lv

Projekts "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem"

Projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi bibliotekāriem, kurā tiks iekļauti andragoģijas mācību kursa materiāli latviešu, lietuviešu, bulgāru un angļu valodā.

Projekta mājaslapa: http://go-andragogy.eu/

Projekta partneri no Lietuvas: Ādama Mickēviča Viļņas Reģiona publiskā bibliotēka (projekta vadītājs), Lietuvas Bibliotekāru asociācija; no Latvijas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jelgavas zinātniskā bibliotēka; no Bulgārijas: Innovatīvu sabiedrības centru asociācija, Nikolā Furnadžijeva Reģionā bibliotēka

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

2017. gada 30. maijā LNB notika starptautiska zinātniska konference "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei", kurā projektam "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" tika veltīta apakšsekcija "Andragoģija-izaicinājums bibliotekāra kompetencei". Konferences darba video straumējuma ieraksts un attēlu galerija. Apakšsekcijas video materiāls tiek gatavots publicēšanai. 

Lasīt vairāk par moduļa "Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās metodes" satura eksperti Ingūnu Arāju 

Lasīt vairāk par moduļa "Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās principi" satura eksperti Dženiju Dzirkali-Maļavkinu 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015.–31.08.2017.

Lasīt vairāk...

ES fondu pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedalījās projekta 2. un 4. kārtā. Kopā mācījās 180 izglītojamie.

Lasīt vairāk...

Pēdējās izmaiņas: Wednesday, 2021. gada 22. September, 09:16