ESF projekts 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

2020. gadā noslēdzas LNB dalība ESF projektā 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta 2. un 4. kārtas ietvaros kopā bibliotēku nozarē apliecības ieguva 170 cilvēki.

4.kārtas absolventi programmā "Bibliotēku zinības"

2020. gada 2. oktobrī profesionālās kvalifikācijas apliecības saņēma 25 profesionālās tālākizglītības programmas "Bibliotēku zinības" absolventi T8 un T9 grupās, kas kopš 2019.gada vasaras mācījās projekta 4.kārtas ietvaros. Sveicam jaunos bibliotekārus!

Grupas gatavojas programmas noslēgumam

28.augustā noslēdzas profesionālās tālākizglītības programmas "Bibliotēku zinības" profesionālās kvalifikācijas prakses periods, un grupas gatavojas prakses aizstāvēšanai un profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, kas norisināsies 2020.gada septembrī.

Projekta 5.kārta

Projekta 5.kārtā (tostarp - attālinātajā), kam pieteikšanās norit 2020.gada vasarā, bibliotēku nozares iekļaušana nav plānota, tādēļ LNB turpina dalību projekta 4.kārtā ar profesionālās tālākizglītības programmu "Bibliotēku zinības" (T8 un T9 grupa) un 5.kārtā jauna mācību piedāvājuma nebūs.

Grupas iziet profesionālās kvalifikācijas praksi

No 15.jūnija T8 un T9 grupas izglītojamajiem sākas profesionālās kvalifikācijas prakses periods, kas ilgs līdz 28.augustam. Tā ietvaros izglītojamie veic praksi 240h apjomā publiskajās bibliotēkās Latvijā.

6.sesijas mācības attālināti

No 1.jūnija līdz 12.jūnijam turpinās T8 un T9 grupu mācības - norit 6. mācību sesija, izmantojot attālinātās mācīšanās iespējas.

Mācības 2020.gada pavasarī

Turpinās 5. un 6. sesijas mācības grupām T8 un T9 izglītības programmā "Bibliotēku zinības" (960h), kā arī šie izglītojamie gatavojas kvalifikācijas prakses iziešanai. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, T9 grupa 5.sesijā mācīsies attālināti.

2.kārtas absolventi programmā "Bibliotēku zinības"

2020. gada 6.martā profesionālās kvalifikācijas apliecības saņēma 55 profesionālās tālākizglītības programmas "Bibliotēku zinības" absolventi T4 - T7 grupās, kas kopš 2018.gada vasaras mācījās projekta 2.kārtas ietvaros. Sveicam jaunos bibliotekārus!

2020. gads

2020. gadā mācības turpina projekta 2. kārtas dalībnieki - programmas "Bibliotēku zinības" T4 - T7 grupas, kā arī šīs pašas programmas T8 un T9 grupas, kas ir 4. kārtas dalībnieki.

________________________________________________

4. kārtas absolventi

24. oktobrī apliecības ieguva profesionālās pilnveides izglītības programmas "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (160h) P2 grupas dalībnieces. Apsveicam!

17. oktobrī apliecības ieguva profesionālās pilnveides izglītības programmas "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (160h) P1 grupas dalībnieces. Apsveicam!

23. augustā apliecības ieguva izglītības programmas "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" K2 grupas dalībnieces. Apsveicam!

4. kārtas pirmie absolventi

16. augustā apliecības ieguva programmas "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" K1 grupas dalībnieces. Apsveicam!

Mācības augustā

Augustā mācības uzsāk 40h programmas "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" 2 grupu dalībnieki.

Mācības turpina gan programmas "Bibliotēku zinības", gan "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" grupas.


Grupas ir nokomplektētas

Nedēļā no 22. līdz 26.jūlijam tika nokomplektētas grupas projekta ietvaros īstenojamajām LNB programmām "Bibliotēku zinības", "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" un "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā".

Programmas "Bibliotēku zinības" grupa T8 uzsākusi mācības 29.j ūlijā. 5.augustā mācības uzsāk grupa T9, kā arī mācības uzsāk programmas "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" P1 grupa.

Augusta ietvaros pakāpeniski mācības uzsāk un īsteno visas 6 paredzētās projekta grupas.

Pieteikšanās mācībām noslēgusies

Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ceturtās kārtas laikā mācībām pieteikušies 14 136 iedzīvotāji. Kopā saņemti 22 778 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā. Šobrīd uzsākta potenciālo mācību dalībnieku pārbaude, tāpēc dalības apstiprinājumu iedzīvotāji saņems tuvāko nedēļu laikā, lai jūlija beigās un augustā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības.

Informācija no VIAA publicētās ziņas: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/jaunumi/?text_id=40726

Mācībām pieaugušajiem visā Latvijā var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām vēl šonedēļ var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lvLīdz šim saņemti jau vairāk nekā 12 tūkstoši pieteikumu.

Līdz šim mācībās iesaistījušies jau vairāk nekā 17 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 14 000 izglītošanos jau pabeiguši. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, vai strādājoši pensionāri. Ikviens mācīties šī projekta laikā var vienu reizi.

90% no mācību maksas sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Ātra un ērta pieteikšanās tiešsaistē

Pieteikšanās notiek līdz 28. jūnija pusnaktij, iesniedzot mācību pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Ikvienam interesentam ir iespēja pirms pieteikšanās saņemt pieaugušo izglītības koordinatora konsultāciju vai pieteikties mācībām klātienē kādā no projekta sadarbības pašvaldībām. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pieteikšanās mācībām projekta 4. kārtā

Izsludināta pieteikšanās mācībām ESF projektā 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. LNB projekta ietvaros piedāvā šādas programmas:

  • Profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h)
  • Profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”(160h)
  • Neformālā pieaugušo izglītības programma “Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” (40h)

Visu grupu mācības notiks Rīgā (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā).

Katrā no programmām tiks uzņemtas ne vairāk kā 2 grupas 15 cilvēku sastāvā.

Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski no 27. maija līdz 28. jūnijam šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv  

Programmu apraksti: https://lnb.lv/lv/kompetencu-attistibas-centrs/lnb-kompetencu-attistibas-centra-piedavato-kursu-anotacijas

Kontaktinformācija, lai uzzinātu vairāk par LNB piedāvājumu: Agnese Treimane – mācību koordinētāja, agnese.treimane@lnb.lv, 67806129

Vairāk par projektu: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/

Programmai jau otrais izlaidums! Sveicam G-13 absolventes!

14. janvārī ar prakšu aizstāvēšanu sākās 240 stundu programmas "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" G-13 grupas noslēguma nedēļa, kas vainagojās ar izlaidumu 18. janvāra pēcpusdienā, kad 17 absolventes saņēma apliecību par sekmīgi pabeigtām mācībām.

Sveicam absolventes un vēlam veiksmi un izturību turpmākajās profesionālajās gaitās!

Sveicam G-12 absolventes!

2018.gada 14.decembrī apliecības par profesionālās pilnveides izglītības iegūšanu programmā "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (240h) saņēma 17 absolventes - bibliotēku speciālistes.

Sveicam absolventes un vēlam veiksmes turpmākajās profesionālajās gaitās!

 

Notiek mācības ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas ietvaros

Periodā no 2018. līdz 2020. gadam ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas ietvaros tiek īstenotas profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240h) un profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēku zinības” (960h).

 

Projekta 2.kārtā Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēma 259 iesniegumus par uzņemšanu izglītības programmās. No tiem 151 ir par uzņemšanu profesionālajā tālākizglītības programmā "Bibliotēku zinības" un 108 profesionālās pilnveides izglītības programmā "Informācijas un bibliotēku zinību pamati". Tika komplektētas 4 mācību grupas profesionālās tālākizglītības programmā "Bibliotēku zinības” un 2 mācību grupas profesionālās pilnveides izglītības programmā "Informācijas un bibliotēku zinību pamati", kopā uzņemot 94 audzēkņus. Visas 6 grupas mācības uzsāka 2018. gada jūnijā. 

 Mācību izmaksas 90% apmērā tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Mācību īstenošanai piesaistītie dotācijas līdzekļi no Eiropas Sociālā fonda ir 70 416 EUR. Izglītojamo personu līdzmaksājumu apjoms ir 7 824 EUR.

 LNB Kompetenču attīstības centrs ir sadarbības izglītības iestāde ar VIAA ESF projektā 8.4.1.. Projekta nosacījumus skatīt ŠEIT.

 Projekta 2. kārtas ietvaros tiek īstenotas profesionālās pilnveides izglītības programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (240h) un profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēku zinības" (960h).

Kontaktpersona:

Agnese Treimane  projekta koordinētāja

agnese.treimane@lnb.lv

67806129

 PAR PROJEKTU

 

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 12 000 izglītošanos jau pabeiguši. 2019. gada pavasarī uzsākta 4. kārta.

Kopumā projektā līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 36 tūkstošus nodarbināto.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pēdējās izmaiņas: Tuesday, 2020. gada 17. November, 15:48