Formālās izglītības programmas

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno divas akreditētas formālās izglītības programmas.

(Modulāra) profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības" (960h)

Programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamo bibliotekāra profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai publiskajās, akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās, izglītības iestāžu bibliotēkās un informācijas centros (atbilstoši profesijas “Bibliotekārs” standartam).

Sekmīgi apgūstot formālās izglītības programmu "Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības" (960h), tiek iegūts valsts dokuments par profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanu. Šī ir neklātienes programma, kas nozīmē to, ka 70% mācību apjoma ir patstāvīgās studijas un mājasdarbu izpilde. Pārējie 30% ir klātienes mācības ar pasniedzēju.

Programma ietver vairāk kā 20 moduļus, kā arī kvalifikācijas praksi un kvalifikācijas eksāmenu.

Nākamās grupas komplektēšana notiks 2024. gada pavasarī. Cena vienai personai 1200,00 EUR.  

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bibliotēku zinību pamati" (160h)

Programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, lai sekmētu izglītojamā sagatavotību bibliotēku darbības pamatprocesu pārvaldībai un bibliotekāra pienākumu profesionālai veikšanai. 

Programmā ir 3 mācību priekšmeti. Šajā programmā var iemācīties bibliotēku darbības pašus pamatus. Mācības ir tikai nodarbību laikā ar pasniedzēju (klātiene).

Sekmīgi apgūstot formālās izglītības programmu "Bibliotēku zinību pamati" (160h), tiek iegūts valsts atzīts dokuments par profesionālo pilnveidi. 

Programmas "Bibliotēku zinību pamati" nākamās grupas mācības plānotas 2024. gadā. Plānotā cena vienai personai 360,00 EUR.  

Pēdējās izmaiņas: Tuesday, 2023. gada 29. August, 16:03