Kompetences atzīšanas pakalpojums

Kas ir personas kompetences atzīšana uzņemšanai profesionālās tālākizglītības programmas vēlākos mācību posmos?

Ja vēlies mācīties profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības” (960h) un esi jau iepriekš apguvis bibliotekāram nepieciešamās kompetences, esi ar darba stāžu bibliotēku nozarē vai esi jau apguvis šīs izglītības programmas atsevišķus moduļus, vari pieteikties kā pretendents kompetences atzīšanai.

Tas ir process, kurā izglītības iestādes komisija izvērtē personas (pretendenta) iepriekš iegūtās profesionālās kompetences atbilstību izglītības programma saturam un sasniedzamajiem rezultātiem.

Ieguvumi: ja komisija lemj par kompetences atbilstību, personai 1) jāapgūst mazāks izglītības programmas apjoms 2) atbilstoši tiek samazināta mācību maksa*  

Kā tas notiek?

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms programmas sākuma, persona iesniedz iesniegumu par kompetences atzīšanu un tā pielikumus

2. Iesniegumu reģistrē izglītības iestādē, uz tā pamata personai sagatavo rēķinu par kompetences atzīšanas pakalpojumu**

3. Kad saņemta rēķina apmaksa, komisija izvērtē pieteikumu

4. Komisija pieņem vienu no trim lēmumiem:

-atzīt personas kompetenci

-atzīt personas kompetenci ar nosacījumu, ka personai sekmīgi jānokārto moduļa pārbaudījums (eksāmens)

-neatzīt personas kompetenci

5. Izglītības iestāde personai paziņo par lēmumu un pārbaudījuma kārtošanas laiku (ja attiecināms)

6. Persona, ja vēlas, uzsāk programmas apguvi izglītības iestādes noteiktajā kārtībā pēc pirmās mācību maksas daļas veikšanas

Kā pieteikties?

1. Aizpildi iesnieguma formu un paraksti to. Dokumentu vari gatavot vai nu kā elektronisku (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), vai analogu dokumentu (parakstot papīra dokumentus ar roku)

2. Sagatavo iepriekš iegūto kompetenci apliecinošos dokumentus (kopijas) un pievieno kā pielikumus iesniegumam

3. Iesniedz iesniegumu: ja elektroniski, tad sūti elina.cernavska@lnb.lv; ja analogi, sūti uz Kompetenču attīstības centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga

Procesu reglamentē: Ministru kabineta noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos” un LNB iekšējā “Kārtība personas kompetences atzīšanai uzņemšanai profesionālās tālākizglītības programmas vēlākos mācību posmos”

Jautājumu gadījumā rakstiet elina.cernavska@lnb.lv vai zvaniet 67716054.

*Pēc formulas Kopējā mācību maksa  – (moduļa apjoms stundās x 1 stundas izmaksas) = apguves maksa

** Atzīšanas pakalpojuma cena: 50 EUR (saskaņā ar LNB Cenrādi)

Pēdējās izmaiņas: Wednesday, 2023. gada 8. November, 15:10