Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Digital competence and information literacy for librarians" (NEDlib) Nr. 2023-1-BG01-KA220-ADU-000167178

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Digital competence and information literacy for librarians" (NEDlib) Nr. 2023-1-BG01-KA220-ADU-000167178


2023. gada nogalē tika uzsākts The University of Library Studies and Information Technologies (Bulgārija) izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem” ("Digital competence and information literacy for librarians"), kurā Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar dalībniekiem no Portugāles, Grieķijas, Bulgārijas un Rumānijas darbojas kā partnerorganizācija. Latvijas Nacionālo bibliotēku  pārstāv Kompetenču attīstības centrs.
Projekta mērķis: attīstīt bibliotekāru un informācijas speciālistu prasmes un izveidot elektroniskus rīkus izglītošanai, kurus viņi var izmantot darbā ar vietējo kopienu un bibliotēku lietotājiem. 
Projekta ietvaros eksperti izstrādās elektronisku mācību saturu un līdzekļus, lai nodrošinātu zināšanu un prasmju apmaiņu četrās jomās: informācijpratība; medijpratība; dezinformācija un viltus ziņas; spēļošana bibliotēkās. 10 cilvēki (publisko bibliotēku darbinieki) no katras dalībvalsts apgūs zināšanas, lai projekta ietvaros tās nodotu tālāk sabiedrībai savā reģionā. Zināšanu pārnese notiks izglītojošu norišu ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2023. līdz 31.08.2026.
Projekta kopējais finansējums 400 000.00 EUR

Projekta kick-off meeting 2024. gada februārī Salonikos

8. un 9. februārī Salonikos notika Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem” NEDLib pirmā projekta darba grupas klātienes tikšanās (kick-off meeting).
Projekta sanāksme bija iespēja projekta partneriem no Latvijas, Portugāles, Grieķijas, Bulgārijas un Rumānijas satikties, iepazīties un izplānot pirmos projekta soļus. Sanāksmes ietvaros tika lemts gan par projekta menedžmentu, administrēšanu un komunikāciju, gan par Work Package 2 un Work Package 3 norisi - dalībnieku atlasi, laika grafiku, turpmāko sadarbību.Pirmā Latvijas dalībnieku sanāksme 


21. februārī notika LNB un projektā iesaistīto reģionu galveno bibliotēku pārstāvju un iesaistīto dalībnieku (key-librarians) pirmā sapulce, kurā tika pārrunāta projekta norise, turpmākā sadarbība un dalībnieku iesaiste.

Projektā piedalās Ventspils bibliotēka, Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka, Dobeles novada Centrālā bibliotēka, Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Valkas novada Centrālā bibliotēka, Aizkraukles novada centrālā bibliotēka, Madonas novada bibliotēka, Salaspils novada bibliotēka.


Projekta plānošanas sanāksmes 2024. gadā
Tā kā jau no marta jāuzsāk WP3 īstenošana, projekta dalībnieki (partneri) 6. martā satikās tiešsaistes sanāksmē, lai dalītos ar savā valstī veiktās key librarians atlases rezultātiem, apspriestu WP2 noslēgšanu un atskaišu sagatavošanu, kā arī uzsāktu darbu WP3 - mācību satura izveides - īstenošanai.

Savukārt 28. martā projekta vadītāja Agnese Pašāne ar 10 key-librarians īsā sanāksmē apsprieda projekta norises jaunumus un turpmāko darbību.

3. aprīlī projekta partneri tiešsaistes sanāksmē vienojās par WP3 turpmāko īstenošanas gaitu, lemjot arī par key librarians iesaisti un izvirzot tuvākos darba veikšanas termiņus. Tika apspriests jautājums arī par projekta vizuālo identitāti (logo un mājaslapu).

18. aprīlī projekta dalībnieki Latvijā tikās tiešsaistē, lai izrunātu projekta aktualitātes un apspriestu projekta WP3 ietvaros izstrādāto pirmo uzmetumu mācību moduļu saturam. Darba grupa sagatavoja ieteikumus, kurus LNB nodos tālāk projektā iesaistītajiem universitāšu pārstāvjiem, lai tie tālāk turpinātu pilnveidot mācību moduļu saturu.

16. maijā projekta partneri tiešsaistes sanāksmē pārrunāja WP3 ietvaros izveidoto moduļu saturu un struktūru.  


Pēdējās izmaiņas: Friday, 2024. gada 17. May, 14:08