Mūsu pedagogi

Viktorija Gramakova Foto: Vita Juraga

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2019. gada

Profesionālās intereses: bibliotēkas izglītojošā darbība, digitālie rīki nodarbību bagātināšanai, projektu vadība

Intereses brīvajā laikā: badmintons, pirts, velobraukšana, suns

Māra Jēkabsone Foto: Artis Veigurs

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2018. gada

Profesionālās intereses: inovācijas un tendences bibliotēku darbā, bibliotēku tēls, publicitāte, komunikācija un interešu aizstāvība, bibliotekārās ētikas un profesionālo dilemmu jautājumi 

Intereses brīvajā laikā: nevalstiskās organizācijas un sabiedriskā darbība, pārgājieni dabā, kultūras pasākumu apmeklēšana

Diāna Rudzīte Foto: Madara Vīlipa

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2019. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku statistika, snieguma rādītāji, bibliotēku ietekme un vērtība, datu analīze un vizualizācija, digitālie rīki un inovācijas

Intereses brīvajā laikā: grāmatu lasīšana, būšana pie jūras, velobraukšana, sports, ceļošana, priecājos, ja spēju kaut ko izveidot (sameistarot) pati savām rokām

Linda Langenfelde Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2010. gada

Profesionālās intereses: viss par un ap bibliotēkām, bibliotēku attīstības tendences pasaulē un Latvijā, inovācijas bibliotēku darbā

Intereses brīvajā laikā: arhitektūra, dizains, ceļošana, brīvajā laikā patīk klausīties 50to un 60 to gadu mūziku

Tālivaldis Langenfelds Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2010. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku interjers pasaulē un Latvijā

Intereses brīvajā laikā: dizains, mūzika, prāta spēles

Gunta Grundmane Foto: Vita Juraga

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2020. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku novadpētniecība

Intereses brīvajā laikā: grāmatu lasīšana, dārzkopība, koris

Ginta Zalcmane Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2016. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku pakalpojumi, izglītojošā darbība, medijprasmes

Intereses brīvajā laikā: lasīšana, kino, kolekcionēju patīkamas sajūtas

Iveta Kurme Foto: Lelde Kurme

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2016. gada

Profesionālās intereses: informācijas sistēmas bibliotēkās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi bibliotēku pakalpojumos

Intereses brīvajā laikā: grāmatu lasīšana, kino, ceļošana, rokdarbi, desertu gatavošana

Daiga Bērziņa Foto: Viktorija Gramakova

13.07.1970.-26.09.2023.

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2018. līdz 2023. gadam

Profesionālās intereses: bibliotēkas krājums, skolas bibliotēkas krājums un tā organizēšana

 

Evija Majore Foto: Vita Juraga

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2012. gada 

Profesionālās intereses: jurisprudence valsts iestādēs, tiesību normu piemērošana

Intereses brīvajā laikā: teātris, ceļošana, jāšana

Agnese Pašāne Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2019. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku izglītojošā darbība, kultūras mantojums, lietpratība, anketu veidošana

Intereses brīvajā laikā: mūzikas klausīšanās, fotografēšana, ceļošana, zumbošana, cirka un teātra apmeklēšana, lasīšana

Jānis Kosītis Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2014. gada

Profesionālās intereses: IT sistēmu pārvaldība, IT drošība

Intereses brīvajā laikā: atpūta pie dabas, kino

Aiva Stūrmane Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2012. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku datu veidošana, kataloģizācija, indeksēšana

Intereses brīvajā laikā: literatūra, teātris, ceļošana

Katrīna Taurēna Foto: Artūrs Zvirbulis

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2021. gada

Profesionālās intereses: iespēju robežās interesējos, lasu un sekoju līdzi gandrīz visām nozares aktualitātēm

Intereses brīvajā laikā: “kā uznāk” – skatos filmas, rušinos dārzā, vienā vakarā izlasu kādu grāmatu, dažreiz taisu un restaurēju lietas no koka, apmeklēju kultūras pasākumus

Kristina Papule Foto: Kristians Luhaers

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2017. gada

Profesionālās intereses: informācijas meklēšana un organizēšana, Latvijas laikrakstu un žurnālu vēsture, radošās mācību metodes, teksta dizains

Intereses brīvajā laikā: grāmatas, muzeji, dekoratīvā māksla, senā mūzika un Jūrmalas vēsture

Madara Vīlipa Foto: Diāna Rudzīte

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2023. gada aprīļa

Profesionālās intereses: darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkās, labāko prakses piemēru pārnese un monitorēšana, komptetenču pieeja mācību saturā ieviešana bibliotēkās un inovācijas nozarē

Intereses brīvajā laikā: tautiskās dejas, pastaigas gar jūru, bērnu un jauniešu literatūra

Daina Girvaite Foto: Iveta Okmane

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2022. gada

Profesionālās intereses: bibliotēkas pakalpojumu plānošana, bibliotēku vadība, digitālie risinājumi 

Intereses brīvajā laikā: spāņu valodas apguve, ceļošana

Raimonds Peļņa Foto: Viktorija Gramakova

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2016. gada

Profesionālās intereses: ugunsdrošība, darba aizsardzība, palīdzēt cilvēkiem atrisināt ar darba aizsardzību saistītas problēmas, ergonomika

Intereses brīvajā laikā: futbols, volejbols, atlētiskā vingrošana, aktīvā un pasīvā atpūta interesantā kompānijā

Elita Vīksna Foto:Arturs Vīksna

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2016. gada

Profesionālās intereses: grāmatniecības un bibliotēku vēsture

Intereses brīvajā laikā: grāmatas, dārzs, foto
Dzintra Dzene Foto: Matīss Rihards Ikše

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2021. gada

Profesionālās intereses: bibliotēku darba organizācija, laika pārvaldība

Intereses brīvajā laikā: dārzs, literatūra, kultūras pasākumi, ceļošana


Iveta Krūmiņa Foto: Iveta Krūmiņa

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2014. gada

Profesionālās intereses: jaunākās tendences bibliotēku nozarē un literatūrā, pasākumu un norišu organizēšana, prasme piedāvāt un prezentēt informāciju mērķauditorijai mūsdienīgā un pārliecinošā veidā

Intereses brīvajā laikā: grāmatu lasīšana, velosports, dalība improvizācijas teātra sesijās, kultūras pasākumu apmeklēšanaSanita Dubra Foto: Mārtiņš Plūme

LNB Kompetenču attīstības centra pedagogs no 2013. gada

Profesionālās intereses: fiziskā krājuma attīstība un pārvaldība, krājuma saglabāšana, bibliotēkas attīstības tendences, bibliotēka kā kultūrvieta un kopienas centrs

Intereses brīvajā laikā: teātra apmeklējumi, dārza veidošana, krimiķi un klausīties interesantus stāstus, citu piedzīvoto un lekcijas

Pēdējās izmaiņas: Friday, 2024. gada 16. February, 08:55