Izglītības iestādes akreditācija, vērtēšana un dokumentācija

Izglītības iestādes nolikums

Licencēšana un akreditācija

Profesionālās izglītības programmu akreditācijas un licences

Dati par akreditāciju atrodami izglītības iestāžu reģistrā

Eksāmenu īstenošana

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 16.5 pantu no 2023. gada deleģējuma līgums vairs nav nepieciešams, jo ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšana pēc būtības ietverta LNB kā izglītības iestādes darbības funkcijās.  

Deleģēšanas līgums

Pašnovērtējuma ziņojumi no 2020. gada

LNB Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2020/2021)

LNB Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2021/2022)

LNB Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2022/2023)

Iekšējie dokumenti

LNB Izglītojošās darbības kārtība

LNB Izglītojošās darbības stratēģija

Iekšējās kārtības un noteikumi

LNB reglaments un Attīstības departamenta reglaments 

Attīstības plāns

Pašnovērtējuma ziņojumi

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2018)

LNB Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2016)

Pēdējās izmaiņas: Thursday, 2024. gada 1. February, 12:53