Kursu anotācijas

Darba tiesības darba devējiem

Norises laiks un vieta

Skatīt kursu grafikā

Rīga, Mūkusalas iela 3, 8.stāvs

Sākums plkst. 11.15

Mērķauditorija

Bibliotēku vadītāji

Zināšanu līmenis

Ar priekšzināšanām

Programmas anotācija

Programmas mērķis: izprast līgumu satura atšķirības, gatavojoties pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Programmā iekļautie temati: − darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas kārtība; − sociālā aizsardzība; − darba devēja tiesības pagarināt vai samazināt pārbaudes laiku; − darba devēja uzteikuma forma un paziņošanas kārtība; − darbinieka tiesības brīvi noteikt darba vietu.

Stundu skaits

4 stundas (1 stundas ilgums – 40 minūtes)

Mācību rezultāts

Apgūstot šo programmu, dalībnieki izpratīs būtiskākos nosacījumus, kas iekļaujami darba līgumā, spēs saprast atšķirības starp darba līgumu un uzņēmuma līgumu; zinās nosacījumus un kārtību, uzsakot darba attiecības; iegūs jaunāko informāciju par izmaiņām Darba likumā un ar to saistītiem problēmjautājumiem; iegūs priekšstatu par aktuāliem jautājumiem tiesu praksē.

Prasības kursu apmeklētājiem

Pirms nodarbības pārlasīt savu darba līgumu. Kurss paredzēts darbiniekiem – bibliotēku vadītājiem, darba devējiem, kuru pakļautībā ir darbinieki.

Mācību procesa metodes

Lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda

Lektors

Ināra Brante, Mg. iur., Mg. sc. soc., lektore Rīgas Aeronavigācijas institūtā un SIVA koledžā.

Kontaktinformācija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs Rīgā, Mūkusalas ielā 3 e-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv tālr. 67806129

Pieteikšanās

Elektroniskā pieteikšanās veidlapa vietnē macies.lnb.lv

Skatīt anotāciju pdf formātā

Darba tiesības darba devējiem (4h)

Zināšanu līmenis

Ar priekšzināšanām

Programmas anotācija

Programmas mērķis: izprast līgumu satura atšķirības, gatavojoties pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Programmā iekļautie temati: − darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas kārtība; − sociālā aizsardzība; − darba devēja tiesības pagarināt vai samazināt pārbaudes laiku; − darba devēja uzteikuma forma un paziņošanas kārtība; − darbinieka tiesības brīvi noteikt darba vietu

Mācību rezultāts

Apgūstot šo programmu, dalībnieki izpratīs būtiskākos nosacījumus, kas iekļaujami darba līgumā, spēs saprast atšķirības starp darba līgumu un uzņēmuma līgumu; zinās nosacījumus un kārtību, uzsakot darba attiecības; iegūs jaunāko informāciju par izmaiņām Darba likumā un ar to saistītiem problēmjautājumiem; iegūs priekšstatu par aktuāliem jautājumiem tiesu praksē.

Prasības kursu apmeklētājiem

Pirms nodarbības pārlasīt savu darba līgumu. Kurss paredzēts darbiniekiem – bibliotēku vadītājiem, darba devējiem, kuru pakļautībā ir darbinieki.

Mācību procesa metodes

Lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda

Lektors

Ināra Brante, Mg. iur., Mg. sc. soc., lektore Rīgas Aeronavigācijas institūtā un SIVA koledžā.

Pieteikšanās

Pēdējās izmaiņas: Thursday, 2023. gada 24. August, 14:27