Profesionālās tālākizglītības programmas "Bibliotēku zinības" mērķis ir  sagatavot konkurētspējīgus bibliotekārus profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās, izglītības iestāžu bibliotēkās un informācijas centros.

Sekmīgi apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu un nokārtojot valsts kvalifikācijas eksāmenu, tiks iegūta bibliotekāra 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija un saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Ar profesionālās tālākizglītības programmas licenci iespējams iepazīties šeit

Ar profesionālās tālākizglītības programmas akreditācijas lapu iespējams iepzaīties šeit

Mācību organizācijas forma – neklātiene.

Mācību ilgums - 1,5 gadi jeb 3 semestri.

Kontaktinformācija: LNB Kompetenču attīstības centrs Rīgā, Mūkusalas ielā 3. E-pats: kompetencu.centrs@lnb.lv , tālr. 67806129.