Tēmas:

1. Andragoģijas pamatprincipi

2. Izglītības programmas izveide

3. Mācību metodes

4. Metožu salīdzinošā analīze