Kompetenču attīstības centrs

Par mums


Latvijas Nacionālā bibliotēka ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (apliecība Nr. 3360300678).

Mūsu misija ir veicināt valsts bibliotēku sistēmas attīstību, celt bibliotēku un bibliotekāra profesijas prestižu un, veicinot bibliotēku darbinieku profesionalitāti, nodrošināt nozares kvalitāti un ilgtspēju. Lai ikviena Latvijas bibliotēka sniegtu kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus, būtu pārmaiņu virzītāja un Gaismas pils savā kopienā.

Kompetenču attīstības centrs (KAC) ir LNB Attīstības departamenta struktūrvienība. KAC īsteno akreditētas formālās programmas, kā arī projektus un dažāda apjoma neformālās izglītības programmas (kursus) publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām, kā arī starpnozaru speciālistiem un citiem interesentiem.

KAC īstenotās formālās programmas ir modulārā profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h) un profesionālās pilnveides izglītības programma “Bibliotēku zinību pamati” (160h). KAC veic arī ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu/eksamināciju bibliotekāra profesijas iegūšanai un sniedz atbalstu bibliotēkām izglītojošās darbības jautājumos.

Katru gadu KAC piedāvātajās izglītības programmās jaunas zināšanas un prasmes, attīstot gan profesionālās, gan vispārējās kompetences, apgūst ap 500 bibliotēku darbinieki un citi interesenti. KAC regulāri apzina Latvijas bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un mācību vajadzības, lai izstrādātu tām atbilstošu mācību piedāvājumu. Tādēļ mācību piedāvājums tiek regulāri papildināts un aktualizēts.

Mūsu prioritātes ir sadarbība, komunikācija, atbildība, kvalitatīvs mācību process un piedāvājums. Izglītības programmu pasniedzēji ir nozares speciālisti ar pieredzi attiecīgajā jomā, lielākoties praktiķi.

LNB Kompetenču attīstības centra komanda un kontakti

Agnese Pašāne – Kompetenču attīstības centra vadītāja
agnese.pasane@lnb.lv
67806129


Dženija Dzirkale-Maļavkina – nozares izglītības speciāliste
dzenija.dzirkale@lnb.lv
67716054, 29490674


Viktorija Gramakova – nozares izglītības speciāliste
viktorija.aleksejeva@lnb.lv
67806129


Silvija Dzalbe – izglītības metodiķe
silvija.dzalbe@lnb.lv
67716054


Vita Juraga – nozares izglītības speciāliste
vita.juraga@lnb.lv
67806129

Kompetenču attīstības centra vēsture īsumā

Lai īstenotu Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra (BDTC) darbību, Latvijas Universitāte (LU), LNB, SIA “IT ALISE” un Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs 1998. gada decembrī paraksta Sadarbības līgumu  par pedagoģisko, materiālo un programmnodrošinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Tērbatas ielā 75, kur saskaņā ar līgumu Centram ierādītas datorklases un mācību klases telpas. BDTC mācības LNB telpās turpinājās līdz 2004. gadam. Pēc tam BDTC darbību turpina LU.

2007. gadā “Trešā tēva dēla” (3td) Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros ar Bila un Melindas Geitsu fonda un Microsoft ziedojuma atbalstu Kultūras informācijas sistēmas (KIS) institūcijas vadībā Latvijā tiek izveidoti tehnoloģiski aprīkoti 10 bibliotēku reģionālie mācību centri. Viens no tiem tika izveidots arī LNB un atradās Tērbatas ielā – 75 tur esošajās mācību klasēs.

2008. gada aprīlī Mācību centrs tika nostiprināts kā LNB Bibliotēku attīstības institūta struktūrvienība ar vienu darbinieku - vadītāju. 25.06.2008. tas tika reģistrēts izglītības iestāžu reģistrā. No šī gada LNB Mācību centra darbība tika nopietni plānota, darbinieku skaits pieauga no 1 līdz 5 speciālistiem.

2014. gadā bibliotēka uzsāka darbu Gaismas pilī, 2015. gadā tika uzsākts darbs pie jaunām formālās izglītības programmām un ceļš uz akreditāciju. 08.05.2015. LNB reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā.  No 2015.gada 1.oktobra tiek mainīts Mācību centra nosaukums uz Kompetenču attīstības centrs.

2016. gada septembrī notiek LNB kā izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija uz 6 gadiem (līdz 2022. gada oktobrim).

2020. gada 15. janvārī Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas ceļojošo balvu "Saules laiva 2019", kas novērtē institūcijas, kas strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā. Tas ir novērtējums, kuru ik gadu pasniedz mācību iestādei vai organizācijai, kas īstenojusi nemainīgi kvalitatīvu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu.

2022. gada LNB kā izglītības iestāde, tās vadītājs un īstenotās programmas akreditētas uz nākamajiem sešiem gadiem.Pēdējās izmaiņas: Monday, 2022. gada 17. October, 15:40